Thomas-järjestelmä lyhyesti

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen persoona-analyysi ja menetelmä, joka perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin, joissa hän tutki normaalien ihmisten työkäyttäytymistä.

Thomas-järjestelmä on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä henkilöstön valinnassa, johtamisessa, koulutuksessa ja motivoinnissa. Marstonin lähtökohtana oli, että toimintaympäristössään toimiessaan ihmiset jakautuvat neljän peruspiirteen mukaan, joita jokaisella ihmisellä on.

Järjestelmä on käytössä 60 kielellä ja Suomessa yli 500 organisaatiossa. Thomas-järjestelmällä on mm. Englannin psykologiliiton sertifikaatti ja Ruotsin psykologiliiton menetelmän luotettavuuden hyväksyntä.  Thomas-analyysi on validoitu myös Suomessa.

Thomas-järjestelmä on persoona-analyysi, ei testi. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja toimintatyylejä vaan erilaisia!

Sopivat ja oikein motivoituneet ihmiset oikeille paikoille!

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, esim reagoinnista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota, mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Persoona-analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilöstön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Toisaalta analyysin avulla saamme kartoitettua , millaista toimintatyyliä kunkin työtehtävän tulokselliseen hoitamiseen tarvitaan. Sitä voi tuloksekkaasti hyödyntää myös rekrytoidun henkilön perehdyttämisessä kun hänen kehitystarpeensa tiedetään.

Thomas-järjestelmän hyödyntämisalueet lyhyesti

 • Henkilöstön kartoitus
 • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnittelu
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen
 • Erilaisten yksilöiden päivittäisjohtaminen ja motivointi
 • Ryhmä- ja yksilökehityskeskustelut
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen
 • Työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely
 • Organisaatioiden kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Perehdytyksen työkalu
 • Myyntityylien arviointi ja kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Jopian toimitusjohtaja Pia Brusin on Thomasin sertifioitu tulkitsija Suomessa.

Soita ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste

© 2019 Jopia | Design Haaja