fbpx

Thomas-järjestelmä lyhyesti

ThomasJärjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen persoona-analyysi ja menetelmä. Se perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin, joissa hän tutki normaalien ihmisten työkäyttäytymistä.

Thomas on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä henkilöstön valinnassa, johtamisessa, koulutuksessa ja motivoinnissa. Marstonin lähtökohtana oli, että toimintaympäristössään toimiessaan ihmiset jakautuvat käyttäytymisensä mukaan neljän peruspiirteen mukaan, joita meillä jokaisella ihmisellä on.

Järjestelmä on käytössä 60 kielellä ja Suomessa yli 500 organisaatiossa. Thomas-järjestelmällä on mm. Englannin psykologiliiton sertifikaatti ja Ruotsin psykologiliiton menetelmän luotettavuuden hyväksyntä.  Thomas-analyysi on validoitu myös Suomessa.

ThomasJärjestelmä on persoona-analyysi, ei testi. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja toimintatyylejä vaan erilaisia!

Sopivat ja oikein motivoituneet ihmiset oikeille paikoille!

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, esim. reagoinnista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota sekä mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Persoona-analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilöstön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Toisaalta analyysin avulla saadaan kartoitettua, millaista toimintatyyliä kunkin työtehtävän tulokselliseen hoitamiseen tarvitaan. Sitä voi tuloksekkaasti hyödyntää myös rekrytoidun henkilön perehdyttämisessä, kun hänen kehitystarpeensa tiedetään.

Thomasin järjestelmästä on saatavilla henkilökohtaisen profiilin (HPA- analyysin) lisäksi lisäprofiilit; asiantuntija- ja johtotason henkilöstön rekrytointiin johtoprofiili ja myyntihenkilöstön rekrytointeihin myyntiprofiili.

Thomas-järjestelmän hyödyntämisalueet lyhyesti

 • Henkilöstön kartoitus
 • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnittelu
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen
 • Erilaisten yksilöiden päivittäisjohtaminen ja motivointi
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen
 • Työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely
 • Organisaatioiden kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Perehdytyksen työkalu
 • Myyntityylien arviointi ja kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Jopiassa sinua palvelee kaksi sertifioitua Thomasin tulkitsijaa, Pia Brusin ja Jaana Lindfors.

Soita ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste

© 2019 Jopia | Design Haaja