fbpx

ThomasJärjestelmä

Rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi käytämme haluttaessa apuna Thomasin henkilökohtaisen profiilin analyysia (HPA) sekä järjestelmästä saatavia lisäprofiileja: asiantuntija- ja johtotason henkilöstön rekrytointiin johtoprofiili ja myyntihenkilöstön rekrytointeihin myyntiprofiili.

ThomasJärjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen persoona-analyysi ja menetelmä. Se perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin, joissa hän tutki normaalien ihmisten työkäyttäytymistä. Thomas on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä henkilöstön valinnassa, johtamisessa, koulutuksessa ja motivoinnissa. Marstonin lähtökohtana oli, että toimintaympäristössään toimiessaan ihmiset jakautuvat käyttäytymisensä mukaan neljän peruspiirteen mukaan, joita meillä jokaisella ihmisellä on. ThomasJärjestelmä on persoona-analyysi, ei testi. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja toimintatyylejä vaan erilaisia!

Järjestelmä on käytössä 60 kielellä ja Suomessa yli 500 organisaatiossa. Thomas- järjestelmällä on mm. Englannin psykologiliiton sertifikaatti ja Ruotsin psykologiliiton menetelmän luotettavuuden hyväksyntä ja Thomas-analyysi on validoitu myös Suomessa.

Sopivat ja oikein motivoituneet ihmiset oikeille paikoille!

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, esim. reagoinnista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota sekä mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Persoona-analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilöstön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Toisaalta analyysin avulla saadaan kartoitettua, millaista toimintatyyliä kunkin työtehtävän tulokselliseen hoitamiseen tarvitaan. Sitä voi tuloksekkaasti hyödyntää myös rekrytoidun henkilön perehdyttämisessä, kun hänen kehitystarpeensa tiedetään.

Thomas-järjestelmän hyödyntämisalueet organisaatioissa:

 • Henkilöstön kartoitus
 • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnittelu
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen
 • Erilaisten yksilöiden päivittäisjohtaminen ja motivointi
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen
 • Työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely
 • Organisaatioiden kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Perehdytyksen työkalu
 • Myyntityylien arviointi ja kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Soita ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste

© 2024 Jopia | Design Haaja