fbpx

Persoona-analyysi organisaation työkaluksi

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, esim. reagoinnista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota sekä mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Persoona-analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilöstön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin.
Lue lisää Thomas-analyysin hyödyntämismahdollisuuksista!

 

Tietosuojaseloste

© 2024 Jopia | Design Haaja