fbpx

Rekrytointi

Rekrytoimme henkilöstöä johto-, asiantuntija- ja toimihenkilötason tehtäviin yrityksen toimialasta riippumatta. Lisäksi toimitamme kiinteistö- ja talotekniikan sekä teollisuuden toimialoille työntekijätason osaajia.

Hoidamme puolestanne rekrytointiprosessin tai sen sovitut vaiheet. Määrittelemme asiakkaan edustajan kanssa osaajaprofiilin tarkasti, jotta ymmärrämme toimenkuvan, organisaation rakenteen sekä asiakkaan liiketoiminnan nykytilan ja tavoitetilan tulevaisuudesta. Kiinnitämme aina huomiota yrityksen yrityskulttuuriin, toimintatapoihin sekä arvoihin. Käytössämme on laajat verkostot ja hyvät hakukanavat. Haku voidaan toteuttaa ilmoitushakuna tai suorahakuna (headhunting).

Rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi käytämme haluttaessa apuna Thomasin henkilökohtaisen profiilin analyysia (HPA) sekä järjestelmästä saatavia lisäprofiileja: asiantuntija- ja johtotason henkilöstön rekrytoinneissa johtoprofiilia ja myyntihenkilöstön osalta myyntiprofiilia. Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota ja mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystymme kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin.

Tavoitteemme on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen perustuvia asiakassuhteita. Tarjoamme henkilökohtaista ja yrityskohtaista palvelua, luotettavasti ja joustavasti. Annamme toiminnallemme palvelutakuun.

Soita ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste

© 2024 Jopia | Design Haaja