fbpx

Suorahakupalvelut

Suorahakupalvelumme kautta autamme asiakkaitamme löytämään sopivan osaajan haastaviltakin osaajamarkkinoilta. Suorahaku eli headhunting on tehokas ja monta kertaa jopa ainoa tapa löytää kapean alan ammattilaisia, koska perinteisellä työpaikkailmoituksella ei aina saavuteta kohderyhmää riittävän tehokkaasti. Hoidamme puolestanne yhteydenoton tiedossa oleviin osaajiin tai otamme suoraan yhteyttä osaajaprofiiliin parhaiten sopiviin ammattilaisiin. Selvitämme heidän kiinnostuksensa tarjottavaa tehtävää kohtaan. Näin tavoitamme parhaiten myös ne henkilöt, jotka eivät aktiivisesti seuraa työpaikkailmoittelua tai edes etsi uutta tehtävää.

Kun etsitään osaajaa erittäin kapealta tai haastavalta osa-alueelta, vaatii onnistunut rekrytointi rekrytoijan asiantuntemuksen lisäksi selkeästi määriteltyä osaamisprofiilia. Määrittelemme asiakkaan edustajan kanssa osaajaprofiilin tarkasti, jotta ymmärrämme toimenkuvan, organisaation rakenteen sekä asiakkaan liiketoiminnan nykytilan ja tavoitetilan tulevaisuudesta. Teemme ehdokaskartoituksen ja lähestymme potentiaalisia osaajia. Käytössämme on laajat verkostot ja hyvät hakukanavat. Lisäksi teemme prosessia tukevaa markkinointia osaajien houkuttelemiseksi.

Rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi käytämme haluttaessa apuna Thomasin henkilökohtaisen profiilin analyysia (HPA) sekä järjestelmästä saatavia lisäprofiileja: asiantuntija- ja johtotason henkilöstön rekrytoinneissa johtoprofiilia ja myyntihenkilöstön osalta myyntiprofiilia. Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota ja mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystymme kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin.

Tavoitteemme on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen perustuvia asiakassuhteita. Tarjoamme henkilökohtaista ja yrityskohtaista palvelua, luotettavasti ja joustavasti.

Tietosuojaseloste

© 2024 Jopia | Design Haaja