fbpx

Johto ja asiantuntijat

Johto- ja asiantuntijatason osaajien etsiminen ja löytäminen on usein aikaa vievä prosessi. Kun etsitään osaajaa erittäin kapealta tai haastavalta alueelta, vaatii onnistunut rekrytointi rekrytoijan asiantuntemuksen lisäksi selkeästi määriteltyä osaamisprofiilia. Määrittelemme asiakkaan edustajan kanssa osaajaprofiilin tarkasti, jotta ymmärrämme toimenkuvan, organisaation rakenteen sekä asiakkaan liiketoiminnan nykytilan ja tavoitetilan tulevaisuudesta. Käytössämme on laajat verkostot ja hyvät hakukanavat. Haku voidaan toteuttaa ilmoitushakuna tai suorahakuna.

Suorahaku eli headhunting on johto- ja asiantuntijatason osaajien etsimiseksi monta kertaa tehokkain ja jopa ainoa tapa löytää kapean alan ammattilaisia. Perinteisellä työpaikkailmoituksella ei aina saavuteta kohderyhmää riittävän tehokkaasti. Teemme ehdokaskartoituksen ja lähestymme potentiaalisia osaajia. Hoidamme puolestanne yhteydenoton tiedossa oleviin osaajiin tai otamme suoraan yhteyttä osaajaprofiiliin parhaiten sopiviin henkilöihin. Selvitämme heidän kiinnostuksensa tarjottavaa tehtävää kohtaan. Näin tavoitamme parhaiten myös ne henkilöt, jotka eivät aktiivisesti seuraa työpaikkailmoittelua tai edes etsi uutta tehtävää. Lisäksi teemme prosessia tukevaa markkinointia osaajien houkuttelemiseksi.

Johto ja asiantuntijatason henkilöstön rekrytointiin voi liittyä koko yrityksen vetovastuu, hallitustyöskentelyä, yksikön tai osaston vetovastuu tai esimiesvastuu.

Olemme onnistuneesti toteuttaneet johto- ja asiantuntijatason rekrytointeja mm. seuraaviin tehtäviin: toimitusjohtaja, aluejohtaja, liiketoimintajohtaja, hallinto-, kirjanpito- ja palkka-asioiden johto ja asiantuntija, henkilöstöhallinnon johto ja asiantuntija, myynti- ja markkinointijohtaja, kiinteistöjohtaja, suunnittelujohtaja, projektinjohtaja, juristi.

Rekrytoinnin onnistumisen apuvälineenä käytämme haluttaessa Thomasin henkilökohtaisen profiilin analyysia (HPA) sekä järjestelmästä saatavia lisäprofiileja: asiantuntija- ja johtotason henkilöstön rekrytoinneissa johtoprofiilia ja myyntihenkilöstön osalta myyntiprofiilia. Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota ja mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystymme kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin.

Tavoitteemme on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen perustuvia asiakassuhteita. Tarjoamme henkilökohtaista ja yrityskohtaista palvelua, luotettavasti ja joustavasti.

Soita ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste

© 2024 Jopia | Design Haaja