Palvelut

Rekrytointi

Autamme yritystäsi rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa tarpeidenne mukaan. Hoidamme puolestanne projektivastuun koko rekrytointiprosessista tai sen sovituista vaiheista ammattimaisesti ja osaavasti yli 25 vuoden alan kokemuksella.

Rekrytointipalvelumme on aina henkilökohtaista ja yrityksen tarpeisiin räätälöityä sekä asiakaslähtöistä.

Hoidamme rekrytoinnin aina puolestasi huomioiden yrityksesi työnantajamielikuvan ja autamme resursointiin liittyvissä asioissa sekä päätöksenteossa. Rekrytointien tehokas ja varma toteuttaminen on aina yrityksen menestyksen kannalta tärkeää ja avullamme ratkaiset helposti ja kustannustehokkaasti yrityksesi rekrytointitarpeet. Räätälöimme aina jokaisen rekrytontiprosessin sisällön yrityksesi tarpeita vastaavaksi.

Rekrytointiprosesseissa kiinnitämme aina huomiota yrityksen yrityskulttuuriin, toimintatapoihin sekä arvoihin ja palvelumme on näin aina henkilökohtaista ja yksilöllistä.

Rekrytoinnin ammattilaisena annamme toiminnallemme palvelutakuun.

Mikäli rekrytoimamme henkilö irtisanoutuu tai joudutaan irtisanomaan hänestä johtuen ensimmäisten neljän kuukauden aikana, rekrytoimme veloituksetta uuden työntekijän tilalle.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus soveltuu tilanteeseen jossa yritykselläsi on tarve palkata uutta henkilöstöä mm. määräaikaistarpeeseen tai kausivaihteluista johtuviin tilanteisiin. Työsuhde voi olla lyhyt tai pitkäaikainen ja voitte aina myös rekrytoida osaajan. Henkilöstövuokrauksen kautta varmistutaan henkilön sopivuudesta työhön ja aina ei voida tietää miten työntehtävät ja tehtävän rooli muotoutuu ajan kuluessa. Yrityksellä voi olla myös tilanteita joissa joudutaan odottamaan rekrytointilupaa tai vakinaistamisen mahdollisuus selviää vasta myöhemmin.

Huolehdimme kaikista työntekijän työnantajavelvoitteista kuten, palkanmaksusta, työsuhdeasioista sekä työterveyshuollosta ja työntekijän vakuuttamisesta puolestanne. Kiinnitämme huomiota myös laadun seurantaan ja työllämme on palvelutakuu.

Toimintatavoissaan noudatamme ammattimaisuutta, henkilökohtaista ja yrityskohtaista palvelua, luotettavuutta sekä joustavuutta.

Thomas-järjestelmä lyhyesti

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä, joka perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin, joissa hän tutki normaalien ihmisten työkäyttäytymistä.

Thomas-järjestelmä on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä henkilöstön valinnassa, johtamisessa, koulutuksessa ja motivoinnissa. Marstonin lähtökohtana oli, että toimintaympäristössään toimiessaan ihmiset jakautuvat neljän peruspiirteen mukaan, joita jokaisella ihmisellä on.

Järjestelmä on käytössä 60 kielellä ja Suomessa yli 500 organisaatiossa. Thomas-järjestelmällä on mm. Englannin psykologiliiton sertifikaatti, Ruotsin psykologiliiton menetelmän luotettavuuden hyväksyntä ja Thomas-analyysi on nyt myös validoitu meillä täällä Suomessa.

Thomas-järjestelmä on analyysimenetelmä, ei testi. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja toimintatyylejä vaan erilaisia!

Sopivat ja oikein motivoituneet ihmiset oikeille paikoille!

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, esim reagoinnista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota, mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilöstön vahvuudet ja kehitystarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Toisaalta työanalyysin avulla saamme kartoitettua , millaista toimintatyyliä kunkin työtehtävän tulokselliseen hoitamiseen tarvitaan. Analyysiä voi myös tuloksekkaasti hyödyntää ihmisten työkyvystä huolehtimisessa.

Thomas-järjestelmän hyödyntämisalueet lyhyesti

 • Henkilöstön kartoitus
 • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnittelu
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen
 • Erilaisten yksilöiden päivittäisjohtaminen ja motivointi
 • Ryhmä- ja yksilökehityskeskustelut
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen
 • Työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely
 • Organisaatioiden kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Myyntityylien arviointi ja kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Jopian toimitusjohtaja Pia Brusin on Thomasin sertifioitu tulkitsija Suomessa.

Toimialat

Jopia on oikea yhteistyökumppani yrityksellesi kun etsitte ammattilaisia seuraaviin tehtäviin:

 • Johto ja asiantuntijat
 • Toimisto- ja asiakaspalvelu
 • Talous- ja henkilöstöhallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Informaatioteknologia
 • Teollisuuden tuotanto- ja toimihenkilötason tehtävät
 • Kiinteistö- ja talotekniikan toimialat

© 2017 Jopia | Design Haaja